Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thứ 5, 12/04/2018

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông

3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.672.444 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 677 NĐT

- Trong đó: Tổ chức: 08 NĐT                     - Cá nhân: 669 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần

- Trong đó: Tổ chức: 10.957.700 CP           - Cá nhân: 62.346.444 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

Trân trọng thông báo!

Theo HNX