Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN P/S

Thứ 6, 24/11/2017

Kết thúc 16h00 ngày 21/11/2017 là hết hạn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần P/S thuộc sở hữu của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 2 nhà đầu tư

 Cá nhân trong nước:  

2 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

0 NĐT

Tổ chức trong nước:

0 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   407.550 cổ phần

 Cá nhân trong nước:  

407.550 cổ phần

Cá nhân nước ngoài: 

0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

0 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:    

0 cổ phần

 

Theo VCBS