Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC KẠN

Thứ 3, 03/01/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả đăng ký tham gia mua thỏa thuận cổ phần sau đấu giá lần 03 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn được tổ chức từ ngày 08h30 ngày 23/12/2016 đến 15h30 ngày 30/12/2016 như sau:

Stt

Diễn giải

Số lượng

Đơn vị

1

Tổng số nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận

00

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư trong nước

00

Nhà đầu tư

 

Cá nhân

00

Nhà đầu tư

 

Tổ chức

00

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư nước ngoài

00

Nhà đầu tư

2

Tổng khối lượng nhà đầu tư đăng ký mua

00

Cổ phần

VCBS trân trọng thông báo./.

Theo VCBS