Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Thứ 6, 26/04/2019

Ngày đấu giá:    26/04/2019
Tên doanh nghiệp bán đấu giá:    Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    6.964.471 cổ phần
Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:    18.777 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:    11 NĐT
+ Tổ chức:    0 NĐT
+ Cá nhân:    11 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:    31.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:    11 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:    31.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất:    10.400 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất:    600 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất:    18.777 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất:    18.777 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất:    18.777 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất:    18.777 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân:    18.777 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá:    11 NĐT
+ Tổ chức:    0 NĐT
+ Cá nhân:    11 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được:    31.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:    0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được:    597.108.600 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 02/05/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 11/05/2019
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:    Từ ngày 03/05/2019 đến ngày 07/05/2019

Theo HNX