Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á DO TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE SỞ HỮU

Thứ 4, 07/02/2018

Ngày đấu giá:  07/02/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:   Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:            Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:       33.422.937 cổ phần

Mệnh giá:        10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:            9.600 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:        54 NĐT

+ Tổ chức:       6 NĐT

+ Cá nhân:       48 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:         69.802.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:           54 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:           69.802.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:        27.329.100 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:       500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:13.800 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:            9.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:13.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:            9.700 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:           9.978 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:          48 NĐT

+ Tổ chức:       6 NĐT

+ Cá nhân:       42 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:      33.422.937 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:  0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:           333.490.038.900 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:        

Từ ngày 08/02/2018 đến 16h ngày 22/02/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:         

Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 21/02/2018

Theo HNX

 

 

 

Theo Financial Times