Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thứ 3, 17/04/2018

Ngày đấu giá: 17/04/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.672.444 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 677 NĐT
+ Tổ chức: 8 NĐT
+ Cá nhân: 669 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 675 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 73.269.044 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.672.444 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 25.771 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 128 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 127 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.672.444 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 171.958.360.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     
Từ ngày 18/04/2018 đến 16h ngày 27/04/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:     
Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018

Theo HNX