Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP – IN – BAO BÌ LIKSIN – TNHH MTV TẠI CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH SÀI GÒN CỬU LONG

Thứ 3, 13/02/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.HCM xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản Xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Longđược tổ chức vào ngày 13/02/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minhnhư sau:

 1. Tổng số lượng cổ phần cổ phần đưa ra đấu giá:               9.500 cổ phần

Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 9.500 cổ phần

 1. Giá khởi điểm:                                                                       2.766.000 đồng/cổ phần
 2. Mệnh giá:                                                                               100.000 đồng/cổ phần
 3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:       02 Nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0           - Cá nhân: 2

 1. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                           14.500 cổ phần
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                              02 phiếu
 3. Tổng số phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ:                   0 phiếu
 4. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                        14.500 cổ phần
 5. Tổng khối lượng đặt mua không hợp lệ:                            0 cổ phần
 6. Khối lượng đặt mua hợp lệ cao nhất:                                 9.500 cổ phần
 7. Khối lượng đặt mua hợp lệ thấp nhất:                               5.000 cổ phần
 8. Giá đặt mua hợp lệ cao nhất:                                               2.766.500 đồng/cổ phần
 9. Giá đặt mua hợp lệ thấp nhất:                                             2.766.200 đồng/cổ phần
 10. Giá đấu thành công hợp lệ cao nhất:                                  2.766.500 đồng/cổ phần
 11. Giá đấu thành công hợp lệ thấp nhất:                                2.766.500 đồng/cổ phần
 12. Giá đấu thành công bình quân:                                           2.766.500 đồng/cổ phần
 13. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                             01 Nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức:     0          - Cá nhân: 1

    18. Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.500 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:  26.281.750.000 đồng

Theo VCBS