Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng (DNL)

Thứ 6, 30/06/2017

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/06/2017)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng

2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Yết Kiêu – Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà – Đà Nẵng

3. Số điện thoại: (+84) 2363924939               4. Số Fax: (+84) 2363924111

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có) : Không có

6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng

- Loại cổ phiếu: Phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng đăng ký chào bán: 720.000 cổ phiếu

7. Khối lượng vốn cần huy động: 7.200.000.000 đồng

8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

9. Giá bán ra công chúng : 10.000 đồng/ cổ phần

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 cổ phiếu

11.Thời hạn nhận đăng ký mua dự kiến: Từ ngày 12/07/2017 đến ngày 02/08/2017

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng. Địa chỉ : Đường Yết Kiêu – Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà – Đà Nẵng.

Website: http://www.danalog.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản:  Công ty cổ phần logistics Cảng Đà Nẵng

Số tài khoản: 004.1000293329

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

 

 

Theo VCBS