Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TẠI CTCP XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

Thứ 6, 02/11/2018

Căn cứ theo Quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 13/2018/VCBS-TVDN. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo về thông tin đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Cồ phẩn Phát triển Khu Công nghiệp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai như sau:
1.    Tên tổ chức chào bán quyền mua cổ phần (chủ sở hữu): Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp
Địa chỉ: Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
2.    Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Dân dụng Công nghiệp số 1 Đồng Nai
Địa chỉ: Số 15, đường Đồng Khởi, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
3.    Vốn điều lệ của Tổ chức phát hành: 20.496.000.000 đồng
4.    Số lượng quyền mua cổ phần chào bán: 614.880 quyền mua
5.    Tổng số nhà đầu tư tham gia:  08 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước: 08 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 00 NĐT
Tổ chức trong nước: 00 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 00 NĐT
6.    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:  2.150.000 cổ phần
Cá nhân trong nước: 2.150.000 cổ phần
Cá nhân nước ngoài: 00 cổ phần
Tổ chức trong nước: 00 cổ phần
Tổ chức nước ngoài: 00 cổ phần
7.    Thời hạn nộp phiếu tham dự chào bán: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2018 tại Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại Thương VN – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Theo VCBS