Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CTCP CHẾ TẠO MÁY SINCO

Thứ 6, 07/07/2017

Căn cứ theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Chế tạo máy Sinco thuộc sở hữu của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV ban hành. Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Chế tạo máy Sinco như sau:

 Tổng số nhà đầu tư tham gia:    03 nhà đầu tư

 Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    132.000 cổ phần

 

Cá nhân trong nước:  

132.000 cổ phần

Cá nhân nước ngoài: 

0 cổ phần

Tổ chức trong nước:

0 cổ phần

Tổ chức nước ngoài:    

0 cổ phần

Theo VCBS