Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TLD TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Thứ 4, 06/12/2017

Ngày 29/11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”, “SGDCK TPHCM”) đã cấp Quyết định Niêm yết số 435/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (“Thăng Long Deco”) niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Ngày 07/12/2017 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long sẽ chính thức giao dịch với mã chứng khoán là TLD.

Để giúp quý Nhà đầu tư có thêm thông tin, SGDCK TPHCM và VCBS xin giới thiệu một số nét chính về lịch sử hình thành lập, quá trình hoạt động, những kết quả kinh doanh đáng chú ý của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long trong  thời gian qua:

1. Bài giới thiệu

2. Thông báo về ngày niêm yết đầu tiên cổ phiếu TLD

Tài liệu CBTT

 

Theo UBCK NN