Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

Thứ 6, 30/06/2017
 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH SÓC TRĂNG

Địa chỉ: 422 Quốc lộ 1A, khóm 5, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị, khu tập trung và nhà máy xử lý chất thải rắn, công viên, lâm viên, cây xanh, nghĩa trang và các công trình hạ tầng công cộng khác theo quyết định nhà nước giao);....
 2. Vốn điều lệ: 56.000.000.000 đồng đồng (tương đương: 5.600.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 2.016.000cổ phần chiếm 36% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên, Tổ chức công đoàn công ty: 900.000cổ phần chiếm 16,08% vốn điều lệ.

- Cổ phần nhà đầu tư chiến lược: 2.000.000 cổ phần chiếm 35,71% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 684.000 cổ phần chiếm 12,21% vốn điều lệ.

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 684.000 cổ phần
 2. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 3. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương ban hành.
 4. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 30/06/2017 đến 16h00 ngày 17/07/2017.
  • Địa điểm: tại các địa điểm công bố trong Quy chế bán đấu giá do VCBS ban hành.
 5. Địa điểm công bố thông tin: VCBS và doanh nghiệp.
 6. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/07/2017
 7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
  • Thời gian: 09h00 thứ sáu ngày 28/07/2017
  • Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: 422 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 8. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 28/07/2017 đến ngày 08/08/2017
 9. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 28/07/2017 đến ngày 03/08/2017

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần, BCTC 2014, 2015, 2016, Phương án CPHQĐ giá trị DNĐơn đăng ký, trên website: www.vcbs.com.vn; http://ctdtst.vn/ và cổng thông tin của UBND Tỉnh Sóc Trăng https://soctrang.gov.vn )

 

 

Theo VCBS