Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Phúc Hiếu và Huỳnh Thanh Vân đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán

Thứ 4, 25/07/2018

Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Phúc Hiếu và Huỳnh Thanh Vân đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Định Quán.

Tài liệu đính kèm.

Theo VCBS