Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Du lịch Thương mại nông nghiệp Việt Nam

Thứ 6, 04/01/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: 57 - 59 Thủy Vân, phường 2, thành phố Vũng Tàu
Ngành nghề kinh doanh: Du lịch lữ hành trong nước và quốc tế; kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa
Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 15.370 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:    5.290.000 cổ phần
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:    5.290.000 cổ phần
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     + Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/01/2019 đến 15h30 ngày 18/01/2019
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/01/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    08h30 ngày 25/01/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:    Từ ngày 26/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 01/02/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 29/01/2019 đến ngày 01/02/2019
File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia co phan_CTCP Du lich thuong mai nong nghiep Viet Nam.doc

2. Ban CBTT Agritour.pdf

3. QD 1259-HDTV-DT 30-10-2018.pdf

4. Xac nhan so hu so luong co phan.pdf

5. BCTC KIEM TOAN 2017.pdf

6. Bao cao tai chinh Quy III- Agritour.pdf

Don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo VCBS