Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Thứ 6, 14/09/2018

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
3. Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...
5. Vốn điều lệ thực góp:    21.604.513.810.000 đồng
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:    53.400.000 cổ phần
7. Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phần
8. Giá khởi điểm:    19.641 đồng/cổ phần
9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định
10. Thời gian tổ chức đấu giá :    Dự kiến 15h30 Ngày 15/10/2018
11. Địa điểm tổ chức đấu giá:    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tài liệu đính kèm 1

Tài liệu đính kèm 2

Tài liệu đính kèm 3

Theo VCBS