Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo đấu giá bán quyền mua của Công ty Cổ phần Khách sạn và du lịch Bảo Việt

Thứ 3, 12/02/2019

Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH
Tên tổ chức phát hành quyền mua: Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt
Địa chỉ:    Số 706B, Đồi Cát Bay, KP5, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Ngành nghề kinh doanh: Điều hành tour du lịch, vận tải hành khách,...
Vốn điều lệ:    75.803.290.000 đồng
Giá khởi điểm:    760 đồng/quyền mua
Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá:    4.025.196 quyền mua
Số quyền mua người nước ngoài được phép mua:    4.025.196 quyền mua
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 12/02/2019 đến 15h30 ngày 28/02/2019 (Sáng từ 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:    Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2019
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:    10h30 ngày 07/03/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Thời gian nộp tiền mua quyền mua:    Từ ngày 08/03/2019 đến 16 giờ ngày 14/03/2019
Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 14/03/2019
File đính kèm:

1. Quy che dau gia_CTCP Khach san va Du lich Bao Viet.doc

2. CBTT_QMCP_KSvDLBaoViet.pdf

3. KSvDLBaoViet_CV4174.pdf

4. KSvDLBaoViet_CV5262.pdf

5. KSvDLBaoViet_NQ_01_2019.pdf

6. KSvDLBaoViet_NQHDTVTCT.pdf

7. KSvDLBaoViet_DieuLe.pdf

8. KSvDLBaoViet_DKKD.pdf

9.1 KSvDLBaoViet_BCTC9T2018.pdf

9.2 KSvDLBaoViet_BCTC2017KT.pdf

Cac mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Theo HNX