Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả chào bán công khai cạnh tranh về giá phần vốn của CTCP Cao su Mang Yang Rattanakiri tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đăkđoa

Thứ 5, 01/11/2018

Nội dung thông báo: chi tiết xem tại đây.

Theo VCBS