Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

Thứ 3, 04/09/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau: 

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông

3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4. Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.476.124 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 4 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.954.748 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 2.954.748 CP

8. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2018

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 06/09/2018

Theo VCBS