Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sở hữu

Thứ 4, 25/07/2018

Ngày đấu giá: 23/07/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 9.372.666 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 7 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 17.370.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 7 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 17.370.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 4.300.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 770.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.400 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá trúng giá cao nhất: 10.400 đồng/cổ phần
Giá trúng giá thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 7 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 7 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 9.372.666 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 97.475.726.400 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/07/2018 đến 16h00 ngày 30/07/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/07/2018 đến ngày 30/07/2018

Theo VCBS