Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Thứ 6, 20/07/2018

Ngày đấu giá: 20/07/2018

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Duyên hải Quảng Ninh

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.763.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 15.100 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 25 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 24 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 22.327.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 25 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 22.327.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 1.763.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 200.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 50.600 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 15.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 50.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 45.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 48.357 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 3 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.763.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 85.254.250.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/07/2018 đến 16h ngày 30/07/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/07/2018 đến ngày 27/07/2018
    

 


Theo VCBS