Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu

Thứ 5, 06/09/2018

Ngày đấu giá:     06/09/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần:     Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:     Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     1.476.124 cổ phần
Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm:     18.876 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:     4 NĐT
+ Tổ chức:     0 NĐT
+ Cá nhân:     4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     2.954.748 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     4 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:     2.954.748 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất:     1.476.124 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất:     500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất:     22.200 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất:     19.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất:     22.200 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất:     20.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân:     20.501 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá:     2 NĐT
+ Tổ chức:     0 NĐT
+ Cá nhân:     2 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được:     1.476.124 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được:     30.262.492.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 13/09/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:     Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

Theo VCBS