Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV

Thứ 3, 28/11/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần P/S được tổ chức vào lúc 9h ngày 28/11/2017 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam– CN.TP.HCM. Địa chỉ: 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, Tp.HCM như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                           203.775 cổ phần

Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 203.775cổ phần

2. Mệnh giá:                                                                            10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm:                                                                    13.500 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:    2

Trong đó: Tổ chức: 0           - Cá nhân: 2

5. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                        407.550 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                           2

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                     407.550 cổ phần

8. Khối lượng đặt mua cao nhất:                                          203.775 cổ phần

9. Khối lượng đặt mua thấp nhất:                                        203.775 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                                       13.500 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                                     13.500 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                           13.500 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                         13.500 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                        13.500 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                          02 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0              Cá nhân:02

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                    203.775 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng trị giá cổ phần bán được:  2.750.962.500 đồng

Theo VCBS