Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu

Thứ 5, 22/11/2018

Ngày đấu giá: 22/11/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 254.901.153 cổ phần

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 3 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 764.703.459 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 764.703.459 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 254.901.153 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 254.901.153 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 28.900 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 21.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 28.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 28.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 28.900 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 254.901.153 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 7.366.643.321.700 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Chậm nhất SCIC nhận được tiền trong ngày 04/12/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

Theo VCBS