Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV

Thứ 4, 05/09/2018

Ngày đấu giá: 05/09/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 488.818.130 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:     42 NĐT
+ Tổ chức:     2 NĐT
+ Cá nhân:     40 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     5.439.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:     41 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:     5.434.900 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất:     5.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất:     100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất:     13.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất:     10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất:     13.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất:     10.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân:     10.002 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá:     41 NĐT
+ Tổ chức:     2 NĐT
+ Cá nhân:     39 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được:     5.434.900 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:     6.200 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được:     54.357.180.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 06/09/2018 đến 16 giờ ngày 15/09/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:     Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 12/09/2018

Theo VCBS