Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải thủy bộ Vĩnh Phú

Thứ 2, 10/07/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp tại Công ty Cổ phần Cơ khí Vận tải thủy bộ Vĩnh Phú được tổ chức vào lúc 09h ngày 10/07/2017 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam–  CN.TP.HCM. Địa chỉ: 70 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, Tp.HCM như sau:

 1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                           1.558.950 cổ phần

Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.558.950 cổ phần

 1. Mệnh giá:                                                                            10.000 đồng/cổ phần
 2. Giá khởi điểm:                                                                    18.410 đồng/cổ phần
 3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:    2

Trong đó: Tổ chức: 0           - Cá nhân: 2

 1. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                        1.559.000 cổ phần
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                           2
 3. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                     1.559.000 cổ phần
 4. Khối lượng đặt cao nhất:                                                  1.500.000 cổ phần
 5. Khối lượng đặt thấp nhất:                                                59.000 cổ phần
 6. Giá đặt mua cao nhất:                                                       18.410 đồng/cổ phần
 7. Giá đặt mua thấp nhất:                                                     18.410 đồng/cổ phần
 8. Giá đấu thành công cao nhất:                                           18.410 đồng/cổ phần
 9. Giá đấu thành công thấp nhất:                                         18.410 đồng/cổ phần
 10. Giá đấu thành công bình quân:                                        18.410 đồng/cổ phần
 11. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                          02 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức:     0          - Cá nhân: 2

 1. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                    1.558.950 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng trị giá cổ phần bán được:       28.700.269.500 đồng

Theo VCBS