Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy Sinco

Thứ 6, 07/07/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Chế tạo máy Sinco được tổ chức vào ngày 07/07/2017 tại TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam -  Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 1 số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minhnhư sau:

 1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 132.000 cổ phần
 2. Giá khởi điểm: 15.842 đồng/ cổ phần
 3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 03 Nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0           - Cá nhân: 03

 1. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                        132.000 cổ phần
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                            03 phiếu
 3. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                     132.000 cổ phần
 4. Giá đặt mua cao nhất:                                                      15.842 đồng/ cổ phần
 5. Giá đặt mua thấp nhất:                                                     15.842 đồng/ cổ phần
 6. Giá đấu thành công:                                                         15.842 đồng/ cổ phần
 7. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                          03 Nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức:     0          - Cá nhân: 03

 1. Tổng số lượng cổ phần bán được:                                   132.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

 1. Tổng trị giá cổ phần bán được:                                        2.091.144.000 đồng

 

 

Theo VCBS