Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Vinafood1 tại CTCP Muối Bạc Liêu

Thứ 2, 06/03/2017

Ban tổ chức đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) tại Công ty cổ phần Muối Bạc Liêu trân trọng thông báo kết quả đấu giá cổ phần như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán: 127.800 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 14.700 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 02 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 127.800 cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư

- Số lượng nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư

- Tổng số cổ phần chào bán thành công: 127.800 cổ phần

- Giá trúng cao nhất: 14.700 đồng/cổ phần

- Giá trúng thấp nhất: 14.700 đồng/cổ phần

- Giá trúng thành công trung bình: 14.700 đồng/cổ phần.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS