Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ - Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

Thứ 5, 03/08/2017

THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC THAM GIA NỘP HỒ SƠ

Căn cứ:

-         Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 23/06/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn, phương thức bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng;

-         Căn cứ Quyết định 1505/QĐ-UBND ngày 26/06/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.

Thông qua Thông báo này, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng trân trọng kính mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia hợp tác với tư cách Nhà đầu tư chiến lược để đồng hành và gắn bó với Công ty. Đề nghị các Quý Nhà đầu tư liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt cọc:Từ 09h00’ ngày 03/08/2017 đến 16h00’ ngày 21/08/2017.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Quý Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện tại:

  • Văn phòng Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.
  • Địa chỉ:  422 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  • Người nhận hồ sơ: Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo, Phòng Hành chính Nhân sự.

Phone: 0918.747.929 ;  Email: ctct-dtst@vnn.vn

(Chi tiết về hồ sơ, tiêu chí nhà đầu tư chiến lược và các vấn đề liên quan khác, kính đề nghị Quý nhà đầu tư xem tại website: http://www.ctdtst.vn hoặc www.vcbs.com.vn)

1. Thư mời

2. Thông báo 

3. Thư xác nhận tham gia

Theo VCBS