Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo về kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam

Thứ 5, 24/05/2018

Ngày đấu giá: 24/05/2018

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.500.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 11 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.995.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 14.995.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 10.500.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 10.259 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá: 13 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 11 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.500.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 107.718.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/05/2018 đến 16h ngày 02/06/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 31/05/2018

Theo VCBS