Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của VNPT tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

Thứ 6, 10/02/2017
- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
- Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ tài chính, tiền tệ ngân hàng ...
- Vốn điều lệ: 11.750.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 71.577.141 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 71.577.141 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/02/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/03/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10/03/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/03/2017 đến 16 giờ ngày 20/03/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 17/03/2017
Theo VCBS