Truyền thông

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thông báo về việc bán tiếp cổ phần không bán hết của Công ty mẹ - Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam

Thứ 3, 13/02/2018

Căn cứ Công văn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bán tiếp số cổ phần không bán hết sau khi thực hiện bán cổphầnlần đầu ra công chúng của Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Ban tổ chức bán tiếp số cổ phần không bán hết của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam(VRG)thôngbáovềviệcbántiếpsốcổphầnkhôngbánhếtcủaTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) với nội dung nhưsau:

 1. Tổ chức bán tiếp số cổ phần không bán hết của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nội dung cụ thể nhưsau:

-          Đối tượng tham gia mua cổ phần của đợt chào bán tiếp: các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá tại phiên đấu giá ngày 02/02/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu ghi giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu ghi giá; tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

-          Số lượng cổ phần bán tiếp: 374.361.361 cổphần.

-          Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổthông

-          Số lượng cổ phần tối thiểu, tối đa: tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là 374.361.361 cổ phần.

-          Bước khối lượng: 100 cổ phần (Một trăm cổ phần)

-          Tổng số lượng cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 374.361.361 cổ phần.

-          Mức giá khởi điểm để nhà đầu tư tham gia thỏa thuận: 13.000 đồng/1 cổ phần.

-          Thời gian tổ chức buổi xác định kết quả bán tiếp số cổ phần không bán hết: Bắt đầu lúc 09h00ngày26/02/2018.

Địa điểm: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Lầu 6 -Số70 Phạm Ngọc Thạch, P,6, Q, Tp.Hồ Chí Minh

 1. Nhận hồ sơ đăng ký mua và đặt cọc của nhà đầu tư:

-          Tỷ lệ đặt cọc: 10% * với giá khởi điểm * với số cổ phần đăng ký mua

-          Thời gian đăng ký mua: từ ngày 21/02/2018 – 16h ngày 23/02/2018

-          Địa điểm làm thủ tục đăng ký:

      Các nhà đầu tư thực hiện đăng ký tham gia tại Hà Nội và Đà Nẵng:

 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Số tài khoản: 0011004206033
 • Mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Nội dung nộp tiền: Nộp tiền đặt cọcmua tiếp ….cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho Nguyễn Văn A, CMND số…

      Các nhà đầu tư thực hiện đăng ký tham gia tại Hồ Chí Minh:

 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Số tài khoản: 0371000412445
 • Mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định.
 • Nội dung nộp tiền: Nộp tiền đặt cọcmua tiếp ….cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho Nguyễn Văn A, CMND số…

Tiền đặt cọc chỉ được coi là hợp lệ khi kết thúc 16h ngày 23/02/2018, tiền đặt cọc của nhà đầu tư đã nổi tại tài khoản của VCBS.

 1. Phương thức xác định kết quả chào bán

Xác định theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán nhưng không thấp hơn giá khởi điểm. Giá bán là giá đấu thành công của từng nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.

Tại mức giá trúng thấp nhất, trường hợp các nhà đầu tư (kể cả nhà đầu tư nước ngoài) cùng đặt mức giá bằng nhau,nhưng số cổ phần còn lại ít hơn tổng số cổ phần các nhà đầu tư này đăng ký mua tại mức giá trúng thấp nhất thì số cổ phần của từng nhà đầu tư được mua xác định như sau:

Số cổphầnnhà đầutưđượcmua

=

Số cổ phầncònlại chàobán

x

Số cổ phần từng nhà đầu tư đăngký mua giá bằngnhau

Tổng số cổ phần các nhà đầutư đăng ký mua giá bằngnhau

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho nhà đầutưcó khối lượng đăng ký mua lớn nhất tại mức giá đó.

Trường hợp có quy định tỷ lệ tối đa số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua thì việc xác định kết quả đấu giá thực hiện theo nguyên tắc trên nhưng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được mua không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. Những trường hợp nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặtcọc:

-          Không nộp phiếu ghi giá (sau 9h45 sáng ngày 26/02/2018) ;

-          Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng điều kiện là Phiếu do VCBS, có đóng dấu treo của VCBS và điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;

-          Phiếu bị tẩy, xoá hoặc ráchnát;

-          Phiếu không xác định được giá hoặc khối lượng đặtmua;

-          Đăng ký nhưng không đặt mua(toàn bộ hoặc một phần),sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua;

-          Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm;

-          Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham ghi giá;

-          Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả. Nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua.

 1. Thời hạn nhận tiền thanh toán của nhà đầu tư mua tiếp cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: từ 8h00 ngày 27/02/2018 đến 16h00 ngày28/02/2018.

Ban tổ chức cháo bán xin trân trọng thông báo.

Mẫu đơn đăng ký.

Theo VCBS