Tin tức

VCBS News

TIN KINH TẾ

Năm 2018, Đạm Hà Bắc dự kiến lỗ 720 tỷ đồng

Thứ 4, 09/05/2018
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã DHB-UpCom) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Cụ thể: tổng doanh thu năm 2017 đạt 2.607 tỷ đồng, bằng 96,6% so với kế hoạch đề ra (2.699 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 606 tỷ đồng – giảm 71,5 tỷ đồng so với kế hoạch lỗ 847 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2017, Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế gần 2.331 tỷ đồng - trong khi vốn điều lệ 2.722 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn gần 433 tỷ đồng, giảm hơn ½ so với hồi đầu năm.

Năm 2018, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 2.711 tỷ đồng, tăng 6,2% so với mức doanh thu thực hiện trong năm 2017. Trong cơ cấu doanh thu mục năm 2018, công ty đặt kế hoạch sản xuất đạt 350.000 tấn Urê, tăng 21,5% so với năm trước; sản lượng NH3TP đạt 50.000 tấn, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ và lượng điện sản xuất 160.590 MWh, tăng 12% so với năm trước.

Tổng chi phí năm 2018 là 3.371 tỷ đồng – trong đó chi phí tài chính là 853 tỷ đồng. Lương bình quân người lao động tăng 722.000 đồng so với thực hiện năm 2017 lên 6,5 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 720 tỷ đồng.

Theo báo cáo quý 1/2018, doanh thu của DHB đạt 698 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 83 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 81 tỷ - cùng kỳ công ty báo lỗ hơn 216 tỷ đồng.

Được biết, ngày 26/7/2017, Đạm Hà Bắc đưa toàn bộ 272,2 triệu cổ phiếu lên giao dịch trên UpCOM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 6.800 đồng/cổ phiếu. Theo dữ liệu trên HNX, hiện giá cổ phiếu DHB còn 1.400 đồng/cổ phiếu.

Theo TBKTVN


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.