Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN KÝ QUỸ THÁNG 11/2017

Thứ 2, 04/12/2017

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 11 năm 2017.

Nội dung chi tiết: xem tại đây.

Trân trọng./.

Theo VCBS