Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN KÝ QUỸ THÁNG 12/2017

Thứ 3, 02/01/2018

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS THÁNG 12.2017)

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh Danh mục chứng khoán cho sử dụng Giao dịch mua ký quỹ tại VCBS, cụ thể như sau:

FILE ĐÍNH KÈM

Trân trọng./.

Theo UBCK NN