Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN KÝ QUỸ THÁNG 2/2018

Thứ 2, 05/03/2018

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay/ tỷ lệ định giá TS một số cổ phiếu thuộc danh mục cho vay ký quỹ từ ngày 01/03/2018.

Thông tin chi tiết: 

Quý khách hàng xem tại đây 

Trân trọng./.

Theo VCBS
Theo CNBC