Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN KÝ QUỸ THÁNG 4/2018

Thứ 4, 02/05/2018

CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/QĐ-UBCK NGÀY 25/01/2017 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 4 NĂM 2018.

Nội dung chi tiết tại đây: File đính kèm

 

Theo VCBS