Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM CẢNH BÁO NHÀ ĐẦU TƯ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỪA MUA VỪA BÁN

Thứ 4, 04/01/2017

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Căn cứ công văn số 1886/SGDHCM-PC về việc giao dịch vừa mua vừa bán của nhà đầu tư, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) cảnh báo Nhà đầu tư không được đặt các lệnh vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ (đặc biệt là các trường hợp nhà đầu tư đã sử dụng các tài khoản giao dịch mở tại các công ty chứng khoán khác nhau).

Chi tiết Quý Nhà đầu tư xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

 

Theo VCBS