Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH MẬT KHẨU MẠNH TRONG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI VCBS

Thứ 7, 16/05/2020

Kính gửi Quý khách hàng,

Nhằm tăng cường an toàn bảo mật trong việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) xin trân trọng thông báo kể từ ngày 18/5/2020, VCBS sẽ áp dụng chính sách mật khẩu mạnh. Theo đó, mật khẩu của Quý khách hàng (bao gồm mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh) phải có độ dài từ 08 đến 20 ký tự trong đó bao gồm ít nhất 01 ký tự số và 01 ký tự chữ in thường. Thời gian hiệu lực của mật khẩu tối đa là 12 tháng kể từ ngày quý khách đổi mật khẩu lần cuối. Quý khách lưu ý đổi mật khẩu trong trường hợp chưa đáp ứng được các điều kiện nêu trên tại mục “Cài đặt- Thay đổi thông tin cá nhân”.

VCBS xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý khách hàng./.

Theo VCBS