Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO DANH MỤC SẢN PHẨM TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Thứ 6, 04/10/2019

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) xin thông báo đến Quý khách hàng về danh mục sản phẩm phân phối Trái phiếu doanh nghiệp tại VCBS, cụ thể như sau:

- Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 19/09/2019 cho đến khi có thông báo thay thế của VCBS.

- Các sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp chào bán:

Loại sản phẩm

Kỳ hạn

Tỷ suất hoàn vốn IRR

VPI0321_Flex

17,7 tháng

9,25%

VPI0321_FI12

12 tháng

9,00%

VPI0321_FI09

09 tháng

8,75%

- Cách thức đăng ký:

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tạiwebsite: www.vcbs.com.vn, chọn menu Sản phẩm dịch vu -> Trái phiếu Doanh nghiệp -> Danh mục trái phiếu

Cách 2: Liên hệ Bộ phận Bond sales: Mr. Đỗ Tiến Quân - 093 444 2758

Thông tin chi tiết sản phẩm Trái phiếu Doanh nghiệp tại đây.

Thông tin chi tiết Trái phiếu VPI tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS