Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHUYÊN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ

Thứ 5, 20/02/2020

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo Danh sách tài khoản chuyên dụng tại Ngân hàng dùng để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư tại VCBS gồm:

STT

Số tài khoản

Tên Ngân hàng

1

0281000828282

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Dương

2

0111000187888

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cần Thơ

3

0851000003545

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Thành

4

0041000152368

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng

5

0291000339284

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Gia Lai

6

0341000000703

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hải Dương

7

0071001279603

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hồ Chí Minh

8

0681000008408

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - Hội sở chính

9

0261003455069

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thủ Thiêm

10

0011002475230

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch

11

0011004206033

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở giao dịch

12

0371000408450

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Định

13

0371000412445

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tân Định

14

0991000023999

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tây Hồ

15

0491000099899

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thăng Long

16

0081000797979

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Vũng Tàu

17

5000000053989000

NHTMCP Việt Á

18

120000032537

NHTMCP Vietinbank - CN Chương Dương

19

100000639839

NHTMCP Quốc Dân - CN Hà Nội

20

0291010202029

NHTMCP An Bình - CN Sài Gòn

21

068704061182222

NHTMCP Quốc tế (VIB) - Hội sở chính

22

0051008298005

NHTMCP Bảo Việt - Sở giao dịch

23

000000214878

NHTMCP Việt Nam Thương Tín - CN Sài Gòn, PGD Vạn Hạnh

24

000000276014

NHTMCP Việt Nam Thương Tín - CN Sài Gòn, PGD Vạn Hạnh

25

0032100003117002

NHTMCP Phương Đông - PGD Đông Đô

26

19131564168996

NHTMCP Kỹ thương Việt Nam

27

907180920239

Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

28

169704070005728

NHTMCP HDBank - Chi nhánh Hàng Xanh

29

VND90323709501

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd

Việc nộp tiền của Nhà đầu tư để thực hiện giao dịch chứng khoán được thực hiện theo Hướng dẫn cụ thể của VCBS trong từng thời kỳ.

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS