Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BIỂU PHÍ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VCBS

Thứ 2, 22/06/2020

Kính gửi Quý khách hàng,

VCBS xin thông báo điều chỉnh biểu phí chứng khoán phái sinh tại VCBS cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh phí giao dịch Hợp đồng tương lai Chỉ số tại VCBS:

- Khối lượng giao dịch 4.000 VND/hợp đồng*

- Khối lượng giao dịch >=100 Hợp đồng/ ngày: Mức phí 3.000 VND/hợp đồng

*Phí giao dịch trên không bao gồm phí giao dịch trả các Sở GDCK

2. Bổ sung phí đáo hạn Hợp đồng tương lai

- Mức phí: 4.000 VNĐ/ hợp đồng đối với các Hợp đồng còn lại tại ngày đáo hạn.

3. Hiệu lực áp dụng: Kể từ ngày 23/06/2020

Chi tiết biểu phí chứng khoán phái sinh xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng trong giờ hành chính các ngày giao dịch: 1900 98 9999

Trân trọng thông báo ./.

Theo VCBS