Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ TẠI VCBS

Thứ 2, 01/06/2020

Kính gửi Quý khách hàng,

VCBS xin thông báo biểu phí giao dịch Hợp đồng tương lai Chỉ số tại VCBS có sự thay đổi như sau:

- Phí giao dịch Hợp đồng tương lai Chỉ số tại VCBS: 4.000 VND/hợp đồng

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/06/2020

Chi tiết biểu phí chứng khoán phái sinh xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng trong giờ hành chính các ngày giao dịch: 1900 98 9999

Trân trọng thông báo ./.

Theo VCBS