Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

Thứ 3, 10/11/2020

Căn cứ:

- Thông báo số: 93/TB-VCBS-HDTL ngày 27/10/2020 về việc bán tài sản thanh lý; Đơn đăng ký mua thỏa thuận cả lô tài sản của Nhà đầu tư;

- Quyết định số 497/QĐ-VCBS-KSNB ngày 10/11/2020 về việc phê duyệt đơn vị mua tài sản thanh lý tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công việc mua bán thỏa thuận theo đơn đăng ký của nhà đầu tư mua lô tài sản thanh lý theo đúng quy trình quy định của VCBS.

Theo tiêu chí lựa chọn người mua là nhà đầu tư trả giá cao nhất và cao hơn giá khởi điểm cho cả lô tài sản và có hồ sơ đăng ký mua hợp lệ, VCBS đã xác định được nhà đầu tư trúng giá mua lô tài sản thanh lý là:

Ông Đặng Văn Tâm - CMND: 036083002000, ngày cấp: 17/02/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

Địa chỉ: Xuân Hồng – Xuân Trường – Nam Định.

Giá đã đăng ký mua là: 13.500.000 đồng (bằng chữ: Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng)

VCBS thông báo đến tất cả các Nhà đầu tư được biết.

Trân trọng./.

Theo VCBS