Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TRÚNG LÔ TÀI SẢN THANH LÝ

Thứ 2, 20/11/2017

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tham dự đăng ký mua lô tài sản thanh lý theo Thông báo số 01/TB-VCBS-HĐTL ngày 09/11/2017 của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Chúng tôi xin thông báo kết quả lựa chọn đơn vị trúng lô tài sản thanh lý của VCBS như sau:

I. Đơn vị trúng giá mua:

1. Ông Nguyễn Gia Định. Địa chỉ: Số 29, ngõ 278 Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

2. Giá trúng: 28.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồngchẵn). Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết Hợp đồng với nhà đầu tư:

Đề nghị đơn vị trúng giá mua tài sản thanh lý nêu tại mục I Thông báo này đến làm thủ tục hoàn thiện và ký kết Hợp đồng tại trụ sở Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam lúc 10h30 ngày 21/11/2017.

Trân trọng.

Theo VCBS