Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA HVN

Thứ 5, 21/02/2019

Căn cứ :

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký năm 2018 của HVN và Phụ lục kèm theo.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về thời gian, địa điểm và thủ tục về việc phát Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký theo thông báo của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS