Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO TẠM DỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐỂ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐỊNH KỲ

Thứ 6, 06/07/2018

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ, cụ thể như sau:

Thời gian tạm dừng cung cấp dịch vụ: từ 20h00 ngày thứ Sáu 06/07/2018 đến 23h59 ngày thứ 7 07/07/2018.

Ghi chú: Trong thời gian VCBS tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ, Quý khách hàng không thể truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến VCBS Trading của Công ty.

Trân trọng thông báo./

Theo VCBS