Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LÃI SUẤT SẢN PHẨM QUẢN LÝ TIỀN MẶT TẠI VCBS

Thứ 5, 13/08/2020

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) kính thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi mức lãi suất áp dụng với sản phẩm Quản lý tiền mặt cuối ngày tại VCBS cụ thể như sau :

1. Mức lãi suất: 3%/ năm ( Cơ sở 1 năm 365 ngày, tương đương 0.0082%/ ngày)

2. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm Quản lý tiền mặt từng lần và tự động

3. Hiệu lực: Kể từ ngày 17/08/2020 cho đến khi có thông báo điều chỉnh khác của VCBS.

Trân trọng./.

Theo VCBS