Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO TỚI LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DAKRONG_BOND_2017 ÁP DỤNG CHO KỲ TRẢ LÃI TỪ 29/03/2020 ĐẾN 29/09/2020

Thứ 6, 20/03/2020

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin gửi tới Quý Trái chủ lời chào trân trọng.

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng số 336/2017-HĐĐKTTCN ngày 25/09/2017 giữa Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCBS) và Công ty CP Thủy điện Đakrông (ĐAKRÔNG);

Với tư cách là Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng Trái Phiếu DAKRONG_BOND_2017 do ĐAKRÔNG phát hành ngày 29/09/2017, VCBS xin thông báo tới Quý Trái chủ lãi suất trái phiếu DAKRONG_BOND_2017 áp dụng cho kỳ trả lãi từ 29/03/2020 đến 29/09/2020 là: 10.3%/năm (Mười phẩy ba phần trăm).

Trân trọng./.

Theo VCBS