Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI SẢN PHẨM ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Thứ 4, 28/08/2019

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc triển khai sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Lợi ích nổi trội:

- Lợi suất cao, ổn định;

- Thời gian đầu tư đa dạng;

- Rủi ro thấp.

2. Các sản phẩm Trái phiếu doanh nghiệp chào bán tại VCBS:

Loại sản phẩm

Kỳ hạn

Tỷ suất hoàn vốn IRR

VPI0321_Flex

19,5 tháng

9,14%

VPI0321_FI12

12 tháng

8,45%

VPI0321_FI09

09 tháng

8,05%

VPI0321_FI06

06 tháng

7,55%

3. Cách thức đăng ký:

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tạiwebsite: www.vcbs.com.vn, chọn menu Sản phẩm dịch vu -> Trái phiếu Doanh nghiệp -> Danh mục trái phiếu

Cách 2: Liên hệ Bộ phận Bond sales: Mr. Đỗ Tiến Quân - 093 444 2758

Thông tin chi tiết sản phẩm Trái phiếu Doanh nghiệp tại đây.

Thông tin chi tiết Trái phiếu VPI tại đây.

Trân trọng./.

Theo VCBS