Truyền thông

THÔNG BÁO VCBS

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN ĐỐI VỚI CÁC CỔ ĐÔNG CHƯA THỰC HIỆN LƯU KÝ CỔ PHIẾU VCB

Thứ 5, 31/12/2020

Căn cứ :

  • Hợp đồng dịch vụ số 06/2008/VCB-VCBS ngày 30/06/2008 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) và các Phụ lục kèm theo.
  • Công văn số 37664/VCB-CLTG&TKTH ngày 25/12/2020 về việc: chi trả cổ tức năm 2019của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu VCB như sau :

1. Chứng khoán của tổ chức phát hành :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

- Mã chứng khoán : VCB                     

- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông                    

- Mệnh giá : 10.000 đồng

2. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 08/01/2021

3. Đối tượng nhận cổ tức:

Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu VCB nhưng chưa thực hiện lưu ký chứng khoán lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/12/2020

4. Địa điểm và cách thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019:

4.1 Địa điểm chi trả cổ tức:

  • VCBS Trụ sở chính:

Địa chỉ : Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank Tower - 198 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 0243.9.366990 (Ext: 196/194).  

  • VCBS chi nhánh Đà Nẵng:

Địa chỉ : Tầng 12, Số 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại liên hệ: 0236.3888991 (Ext: 821/ 822)

  • VCBS chi nhánh TP HCM:

Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà Green Star, Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0283.820 0799 (Ext: 621/629)

4.2 Thủ tục chi trả :

  • Đối với cổ đông là cá nhân :

- Giấy đề nghị nhận cổ tức (theo mẫu của VCBS).

- Giấy chứng minh nhân dân/thẻ CCCD/Hộ chiếu/Chứng thư khác (được ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông VCB).

- Sổ chứng nhận cổ đông VCB (nếu có)

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

  • Đối với cổ đông là pháp nhân :

- Giấy đề nghị nhận cổ tức (theo mẫu của VCBS).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)

- Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục lĩnh cổ tức.

- Sổ chứng nhận cổ đông VCB (nếu có).

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS